RECEPŢIA,  ACCEPTAREA BUNURILOR ȘI RETURUL

 

Recepţia bunurilor se face la adresa de livrare a CUMPĂRĂTORULUI. Acesta are obligația de a comunica în scris modificarea adresei de livrare.

 

CUMPĂRĂTORUL se obligă să primescă/ recepționeze mărfurile comandate și livrate. În acest sens, CUMPĂRĂTORUL, la primirea mărfii, va semna în mod vizibil și va ștampila facturile, avizele de însoțire a mărfii emise de VÂNZĂTOR și scrisorile/ formularele de expediție (AWB) dacă livrarea se face prin curier. CUMPĂRĂTORUL declară, garantează și recunoaște că persoanele care semnează în numele său aceste documente sunt împuternicite ori au atribuții în acest sens, semnătura acestora fiindu-i opozabilă în caz de neînțelegeri ori litigiu între părți. Aceste documente vor constitui dovada primirii mărfurilor, dacă acestea au fost livrate în locul indicat de CUMPĂRĂTOR conform prezentului contract, dovadă care nu poate fi răsturnată prin alte înscrisuri ori dovezi. CUMPĂRĂTORUL are obligația de a verifica dacă marfa corespunde calitativ și cantitativ conform documentelor de livrare. Eventualele deteriorări vizibile la primirea mărfii, lipsa unor repere sau neconformitatea acestora cu comanda ori actele de livrare se consemnează pe factura și în detaliu pe formularul retur-marfă după cum se stipulează mai jos.

 

A. Cazul livrare prin agent/ şofer Auto Adria:

Livrarea se face în prezenţa unui reprezentant al CUMPĂRĂTORULUI.

CUMPĂRĂTORUL este îndreptăţit să refuze piesa (piesele) în cazul în care aceasta este deteriorată şi se obligă să facă menţiunea "piesă deteriorată = refuz primire" pe factura VÂNZĂTORULUI în dreptul reperului aflat în cauză și va completa formularul retur-marfă cu menționarea motivului refuzului și respectând prevederile prezentului contract privitoare la acordarea și instrumentarea garanțiilor și returului de marfă. Agentul/ şoferul VÂNZĂTORULUI, va lua la cunoştinţă despre situaţia creată, urmând ca la întoarcerea lui din cursă, VÂNZĂTORUL să procedeze la instrumentarea cazului.

B. Cazul livrării prin firma de curierat:

CUMPĂRĂTORUL are obligaţia să verifice cantitatea şi calitatea mărfii şi este îndreptăţit să refuze piesa (piesele) în cazul în care aceasta este deteriorată sau constată deficienţe cantitative, se obligă să facă un proces verbal de constatare între el şi firma de curierat care va fi semnat de ambele părţi. Acest document, se va trimite de către CUMPĂRĂTOR prin fax/ e-mail VÂNZĂTORULUI, impreună cu formularul retur-marfă completat respectând prevederile prezentului contract privitoare la acordarea și instrumentarea garanțiilor și returului de marfă.

 

 Având în vedere cele de mai sus, în cazul bunurilor necorespunzătoare deteriorate, cu deficienţe cantitative sau calitative VÂNZĂTORUL va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/ sau completarea

lipsurilor cantitative, în conformitate cu condiţiile de garanţie şi retur prevăzute în anexa nr. 1 şi/sau pe baza procesului verbal de recepţie.

 

Dacă CUMPĂRĂTORUL nu se achită de obligaţiile prevăzute în prezentul contract cu privire la recepția mărfii, sau semnează AWB-ul/ factura/ confirmarea de primire fără menționarea eventualelor neconformități, VÂNZĂTORUL nu garantează soluţionarea favorabilă a reclamaţiei.

 

CUMPĂRĂTORUL va accepta necondiţionat piesele comandate, dacă acestea corespund d.p.d.v. al certificatelor de conformitate R.A.R.

 

Refuzul unor bunuri (piese neconforme calitativ, cantitativ) nu îl scuteşte pe CUMPĂRĂTOR de obligaţia de a plăti bunurile pe care nu le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu acest contract.

 

 Vânzătorul este exonerat de răspunderea garanției contra evicțiunii.

 

Prin excepție, VANZĂTORUL acceptă returnarea mărfii în următoarele cazuri:

  1. în cazul în care este dovedit că VÂNZĂTORUL a livrat eronat marfa;
  2. în cazul în care marfa este în garanție cu respectarea riguroasă a prevederilor acestui contract privind acordarea garanției;
  3. în cazul comenzilor greșite ale CUMPĂRĂTORULUI cu condiția ca CUMPĂRĂTORUL să anunțe în scris intenția de returnare și să primescă de la VÂNZĂTOR în scris acceptul și condițiile de retur, codurile și cantitățile acceptate. VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a refuza la retur marfa care a făcut obiectul unei comenzi speciale, respectiv care nu reprezintă marfă de stoc sau dacă marfa ce se dorește a fi returnată a fost achiziționată de CUMPĂRĂTOR cu mult timp în urmă și aceasta are un  termen de garanție aproape de final sau dacă marfa în cauză este considerată la momentul respectiv ca fiind nevandabilă. VÂNZĂTORUL percepe cheltuieli de retur după cum urmează:

a)     anunț intenție de retur pană la 15 zile calendaristice de la livrare se acceptă la retur fără cheltuieli de retur;

b)    anunț intenție de retur peste 15 zile și până la 25 zile calendaristice de la livrare se acceptă la retur cu cheltuieli de retur 10% din prețul de achiziție;

c)     anunț intenție de retur peste 25 zile calendaristice de la livrare se acceptă la retur cu cheltuieli de retur 20% din prețul de achiziție.

 

 Factura de retur va cuprinde și cheltuielile de retur calculate.

 

Nu se acceptă la retur marfa vândută în promoție, marfă neambalată în ambalajul original/ cu ambalaj deteriorat/ murdar/ fără eticheta importatorului și eticheta de origine, care prezintă urme de lovire/ vopsire/ montaj, care prezintă modificări efectuate de CUMPĂRĂTOR sau consumator, marfă comercializată de alți agenți economici, marfă adusă la comandă specială, marfă returnată fără respectarea prevederilor prezentului contract.

 

Piesele acceptate la retur, se vor returna în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la acceptul returului, însoțite de fișa retur marfă și aviz de însoțire a mărfii. Aceste documente trebuie semnate și ștampilate obligatoriu de către CUMPĂRĂTOR.

 

VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a modifica decizia dată inițial de acceptare a returului în funcție de constatările obținute după momentul recepției de marfă returnată.

 

Caz special.Unele piese de schimb sunt vândute cu valoare de garanție/ piesă veche la schimb. Piesele care se pot încadra în categoria de mai sus sunt: casete de direcție, pompe servodirecție, electromotoare, alternatoare, etriere, planetare etc. CUMPĂRĂTORUL va fi informat încă de la prelucrarea comenzii despre posibilitatea oferirii piesei vechi la schimb, acest lucru însemnând un preț mai scăzut de achiziție.

Piesa nouă va fi livrată cu o valoare facturată care include valoarea de garanție/ valoarea piesei vechi la schimb. Piesa înlocuită trebuie trimisă la Vânzător în termen de maxim 10 zile lucrătoare, iar după verificarea integrității piesei, va fi stornată/ returnată valoarea de garanție/ valoarea piesei vechi la schimb în maximum 2 săptămâni de la data primirii piesei vechi la schimb.

În situația în care marfa returnată face obiectul unei piese vechi la schimb, CUMPĂRĂTORUL o va returna cu completarea fișei de retur, însoțită de aviz de expediție. Piesa la schimb trebuie să îndeplinească cumulativ și obligatoriu următoarele criterii:

a)     piesa trebuie să fie asamblată și curată;

b)    piesa trebuie să fie returnată în ambalajul în care s-a livrat piesa nouă;

c)     piesa trebuie returnată în 10 zile calendaristice de la data facturii;

d)    se acceptă doar piesele vechi al căror cod este vizibil.

Dacă una dintre condițiile de returnare de mai sus nu este îndeplinită, valoarea de garanție rămâne facturată și nu se va storna.

 

În cazul stocurilor de marfă făcute de CUMPĂRĂTOR cu acordul VÂNZĂTORULUI ca fiind stocuri de marfă cu ”plata la vânzare”, VÂNZĂTORUL se obligă să primească retur marfa stoc nevândută cu condiția ca aceasta să fie în perfectă stare. Și în acest caz este necesară completarea formularului de retur marfă și a avizului de a însoțire a mărfii.

Comenzi
si suport telefonic:
0749 057758 - piese
0742 147809 - piese
0742 147800 - uleiuri si anvelope
distributie@autoadria.ro
1.91
Acest site foloseste cookie-uri. Continuand navigarea, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Puteti vedea aici Politica Cookie si cum le puteti dezactiva. Sunt de acord